mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter今天1321
mod_vvisit_counter昨天4160
mod_vvisit_counter這禮拜1321
mod_vvisit_counter上禮拜27371
mod_vvisit_counter這個月份149587
mod_vvisit_counter上個月份138535
mod_vvisit_counter總計21033558

安神位

前言:

  敬神禮拜聖尊是一種文化,拜神是遵循神的精神及規範,每一位聖尊都有值得效法的精神。以神的過去行為作為規範,誠實的懺悔,實在的做人,在日常生活中發揮出來,進而影響別人。當無助時、心靈無法安定時,可藉由上香誠心向聖尊祈禱,得到心靈上的寄託與慰藉。

 

準備供品:

  一、七寶(金、銀、銅、鐵、鉛或瑪瑙、珍珠、玉)二份

   (若有舊香爐無更換新香爐就備一份即可)

 二、紅圓六粒或十二粒

 三、發粿一粒

 四、油麵一份(約一台斤) 

 五、四果或五果一份

 六、鮮花一對

 七、素五牲一份

 八、清茶三杯

 九、酒一瓶三杯

 十、山珍海味(薑、豆、糖、鹽)

 十一、六味、菜碗各一份

 十二、大太極(第一張)九張

 十三、煮紅圓(湯圓)三杯

 十四、文疏一份(可有可無)

 

程序:

    安神位時供品須事先準備妥當,用芙蓉清淨神廳及一切器物,將七寶一份置於新香爐內,若有舊香爐就無須更換新爐;另一份置於聖尊旁或聖像前即可。

  待吉時一到恭請 聖尊或聖像上案桌(若聖像為大幅圖像時,必須事前先裝訂好,並以紅紙貼上,待開光安座),再將供品擺設上,點上十二柱香,引導信士至門口朝天。

    稟文:上稟  三清道祖大天尊 玉皇上帝大天尊 三官大帝  太陽星君 太陰星君 列位尊神在上,開恩赦罪,今有住址○○○蟻民○○○率閤家人等,

虔誠上稟:今逢○年○月○日吉日良時,承蒙玉皇玉聖宮 玉皇四殿下 玉皇三公主娘娘恩賜日課並為作主,為蟻民家中安奉○○聖尊神位,安座大吉時,祈求道光普照,賜福降祥,閤家平安。

  入內至案桌前,上首上香稟文:今有信士○○○率閤家人等,虔誠上稟,今逢○年○月○日吉日良時,承蒙玉皇玉聖宮 玉皇四殿下 玉皇三公主娘娘恩賜日課並為作主,為蟻民家中安奉○○聖尊神位,安座大吉時,信士虔備香花茶果禮物等儀,虔誠敬拜,祈求道光普照,賜福降祥,閤家平安,事業興旺,財源廣進,將香插於爐內圍成圓後,再求聖尊賜茭,請示安座是否正確,若正確請賜茭,須求得三聖允茭,再敬酒,恭讀文疏,行三跪九叩首禮。

再上香

  手持三柱香,敬稟:今奉請○○聖尊安座吉時良日,祈求聖尊慈悲庇祐信士閤家老幼大小身體健康,家門清吉,四時無災,八節有慶。再敬酒,行三跪九叩首禮。

三上香

  手持三柱香,敬稟:今奉請○○聖尊安座吉時良日,祈求聖尊慈悲庇祐信士閤家老幼大小身體健康,家門清吉,四時無災,八節有慶,安座圓滿,願求賜福降祥。再敬酒,行三跪九叩首禮。恭焚文疏(若無則免)。

scroll back to top