mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter今天1236
mod_vvisit_counter昨天3805
mod_vvisit_counter這禮拜7948
mod_vvisit_counter上禮拜30352
mod_vvisit_counter這個月份138136
mod_vvisit_counter上個月份97238
mod_vvisit_counter總計19122067

玉皇玉靈子聖紀

 

玉皇玉靈子聖壽:九月初六日

玉皇玉靈子又尊稱玉皇至洞玉靈子,乃是 玉皇四殿下將其聖靈化於凡間為人,歷經數劫,功德圓滿,再證果位,尊稱 玉皇玉靈子,其形體為孩童之姿,童顏鶴髮,髮束雙髻,身著兩儀雲裳,左掌握靈珠,右手執拂塵,端坐山岩其聖靈雲遊四方,不顯形體,神雲四方,隨緣而化,正因如此,聖尊不願因信眾雕塑金尊而拘於形體所束,以致本廟只立聖位供奉而不塑金尊,其聖壽為九月初六。

 

本廟住持方丈 玉欽居士 敬撰


 

 

scroll back to top