mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter今天11074
mod_vvisit_counter昨天19421
mod_vvisit_counter這禮拜84179
mod_vvisit_counter上禮拜82661
mod_vvisit_counter這個月份295393
mod_vvisit_counter上個月份186599
mod_vvisit_counter總計12520103

一般廟宇之門,多以朝官、太監、宮女、侍女、護法、龍鳳、哼哈二將、三十六神將、二十四節氣、二十八星宿、四大鬼王、三十六天罡星、七十二地煞星作為門神。而廟宇以門釘為門神者,較為特殊,常見於供奉帝后級諸神之官廟及朝廷重視之祀典廟宇居多。諸如奉祀玉皇上帝、三官大帝、關聖帝君、或孔夫子之廟宇皆是。又皇宮門扉亦以門釘作為門神。

以門釘為門神之廟宇,多以九之倍數為吉,九九八十一為極限,除玉帝廟宇外,鮮少用一百零八者(其數乃應三十六天罡,七十二地煞之總合),以示尊天,未敢踰越。

門釘視一釘為一星,此門釘之用意。而俗稱「天奶」,更寓「上蒼如慈母,養育天地萬物而生生不息」之意。

 

scroll back to top